Z przyjemnością informujemy, że firma Euro-Instal posiada Certyfikat Rzetelności. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie odznaczają się:

  • rzetelnością - wywiązują się z postanowień zawartych w kontraktach,
  • transparentnością - prowadzą działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
  • odpowiedzialnością - budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych  klientów
  • zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów
  • przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
  • odpowiedzialnością - budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych  klientów.


Referencje