Z przyjemnością informujemy, że firma Euro-Instal posiada Certyfikat Rzetelności. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie odznaczają się:

 • rzetelnością - wywiązują się z postanowień zawartych w kontraktach,
 • transparentnością - prowadzą działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
 • odpowiedzialnością - budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych  klientów
 • zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów
 • przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
 • odpowiedzialnością - budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych  klientów.


Pomiary elektryczne

 1. skuteczność zerowania
   
 2. ochrona odgromowa
   
 3. rezystancja izolacji (kabli i instalacji)
   
 4. wyłączniki różnicowoprądowe